Tin tức sự kiện

about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN CHÂU

Địa lý: Xã nằm ở phía Bắc của  Thị Trấn Đông Hưng và có vị trí:
• Đông giáp Xã Liên Giang.
• Tây giáp Tây Đô.
• Nam giáp Xã Mê Linh, Phú Lương.
• Bắc giáp xã Bắc sơn, Đô Lương.
Giáo dục:  Trên địa bàn xã có ba trường học: Trường Mầm Non; Trường Tiểu học và THCS; Trường phổ thông trung học An Châu.
Giao thông: Xã có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi. Từ trung tâm thị trấn Đông Hưng về xã qua tuyến đường ĐH 45 đường mới được nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; từ tuyến đường ĐH vào xã có ba tuyến đường trục xã đều được rải đá láng nhựa thường xuyên được cải tạo nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngoài ra các tuyến đường liên thôn, liên xóm đều pê tông hoá 100% bảo đảm việc giao thông thuận tiện cho nhân dân.
Kinh tế: Là xã thuần nông về cây lúa, một số năm gần đây xã thực hiện chuyển đổi cư cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề. Xã có đan tre, thêm một số nghề thủ công truyền thống như nghề may mặc; may túi xuất khẩu, nghề làm cơ khí.